חדשות ואירועים

תיקי השקעות בחו"ל – מה נדרש על מנת לנהל אותם ביעילות?

תיק השקעות זרות, המנוהל בחו"ל כחלק מהפורטפוליו הכולל, עשוי לתת מענה לפיזור מבוקש ובתוך כך לניהול סיכונים ועוד. אולם בפרופאונד בית השקעות מסבירים כי חשוב לזכור כי תיק שכזה אינו מתנהל מעצמו ויש לבחון מספר פרמטרים ולבצע כמה צעדים לפני פתיחת חשבון השקעות זר על מנת שיהווה פוטנציאל להשאת ערך.

 

משקיעים רבים נוהגים לא אחת לרכז את רוב הונם בגופים שונים אשר מקום התאגדותם, מושבם,  ופעילותם הינו בגבולות מדינת ישראל. חשבונות בנק, פוליסות ביטוח, קרנות השתלמות, קופות גמל ועוד, רובם ככולם מנוהלים במסגרת תאגידים ישראלים אשר מרבית השקעותיהם מבוצעות במכשירים פיננסים שונים של גופים ישראלים.

אך האם זה מספיק? האם זה נכון להשקיע את כל הונו של המשקיע באופן האמור? האם פריסת נכסים מעין זו, נותנת מענה לניהול סיכונים יעיל ואפקטיבי עבורו? ומה בנוגע לניהול סיכונים גיאוגרפי? האם לא כדאי לפתוח חשבון בבנק זר, לנהל תיק השקעות חו"ל ובכך להשיג פיזור וניהול סיכונים טוב יותר? על כל אלו, בכתבה הבאה.

מדוע לנהל תיק השקעות בחו"ל?

מנקודת מבטו של בעל ההון, לניהול תיק השקעות בחו"ל קיימות שתי מטרות עיקריות:

 1. פיזור סיכונים
 2. רכישת מומחיות

 

נושא פיזור הסיכונים הינו טריוויאלי ופשוט. בעל ההון יקטין את הסיכון בסך תיקו הפיננסי אם יפזר את הונו בין מס' גיאוגרפיות, בין מס' כלכלות ובין מס' גופים פיננסים.

אין ספק כי לאירוע בעל השלכות כלכליות ביבשת אחת תהה השפעה פחותה על כלכלה ביבשת אחרת. בהתאם, בעל ההון יהיה מוגן יותר אם הונו יחולק (באופן כזה או אחר) בין שני גופים פיננסיים שונים המצויים בטריטוריות שונות/אזורים גיאוגרפיים שונים, לעומת בעל הון שהונו מרוכז בגוף מקומי אחד.

בנוסף פיזור הסיכונים והוצאת תיק השקעות אל מחוץ לגבולות מדינת ישראל תניב למשקיע עוד יתרון בדמות רכישת מומחיות. ניתן להניח ברמה גבוהה של וודאות כי למנהלי ההשקעות והאנליסטים המקומיים בשוק מסוים, קיים יתרון יחסי בסיקור וביצוע השקעות בשוק זה לעומת מנהלי ההשקעות והאנליסטים "הזרים". לכן, ניהול תיק השקעות בחו"ל על ידי בעלי המקצוע בחו"ל  נותן מענה הולם גם לסוגיה זו.

כיצד בוחרים בנק זר לניהול חשבון?

מלאכת בחירת הבנק הזר המתאים לניהול הינה מלאכה מורכבת ובעלת אספקטים שונים ומגוונים.

נציין את הסוגיות העיקריות עליהן רצוי לתת את הדעת בבואנו לבחון בנק זר לניהול חשבון:

 • האם הבנק הנבחר בעל איתנות פיננסית נאותה והאם כספי המשקיעים נמצאים ב- "מקום בטוח"?
 • האם הבנק ערוך לשרת לקוחות ישראלים? האם נציגיו מגיעים לישראל מעת לעת? האם קיימת מחויבות שכזו?
 • "מוטת השליטה" – כיצד מתבצעת ההתנהלות השוטפת מול הבנק בסוגיות כגון: הגדרת מדיניות ההשקעות, קביעת מגבלות השקעה בחשבון, קביעת עלויות ניהול וביצוע מעקב שוטף אחר גבייתם, איסורי השקעה בנכסים שאינם מתאימים עבור המשקיע ועוד .
 • מהם סכומי המינימום לניהול תיק השקעות?

 

כמה בנקים זרים פועלים בישראל?

בישראל פועלים מס' מצומצם של בנקים זרים הרשומים כ"עוסק זר" ומס' רב של בנקים זרים ללא פעילות מקומית. אלה האחרונים, פונים בעיקר ללקוחות "כשירים[1]".

הבנקים הזרים הפועלים בישראל,נחלקים לשתי קטגוריות מרכזיות:

קטגוריה ראשונה – בנקים הפועלים בישראל ממקום מושבם בחו"ל. בנקים אלו אינם רשומים בישראל ואינם כפופים לרגולציה הישראלית ומשכך פונים אך ורק למשקיעים כשירים. פתיחת תיק השקעות בגופים אלו פירושה התנהלות מלאה מול הצוות הזר בחו"ל. בקטגוריה זו נכללים מס' רב של בנקים מהעולם.

קטגוריה שניה – בנקים אשר להם נציגות ישראלית מקומית. על קטגוריה זו נמנים, כאמור, מס' מצומצם מאוד של גופים אשר להם נציגות מקומית אשר כפופה לרגולציה הישראלית. במרבית המקרים, ניתן לפתוח תיק השקעות דרך המשרד המקומי.

[1] משקיעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995

פתיחת חשבון השקעות בארה"ב או באירופה?

זו כמובן שאלה סובייקטיבית, שעל מנת להשיב עליה נדרש תהליך אפיון מקיף של הלקוח (Know your client). במסגרת תהליך זה יישאלו בין היתר שאלות כגון: אזרחות, גיל, מעמד מס וכיו"ב. לכל אחד מנתונים אלו ולנתונים רבים אחרים יכולה להיות השפעה על המלצתו הסופית של יועץ ההשקעות לבחירת המקום בו קיימת כדאיות לנהל תיק השקעות זר.

במסגרת זו, נציין מס' הבדלים כלליים בין הפלטפורמות השונות בארה"ב ובאירופה:

 • הפלטפורמות האמריקאיות מאופיינות במיקוד בשוק האמריקאי הן מבחינת ניהול הלקוח והן מבחינת בחירת מנהלי ההשקעות והמכשירים הפיננסיים השונים עבורו
 • בארה"ב, לניהול תיק השקעות במעמד מס של לקוח פרטי קיים פוטנציאל חשיפה למס ירושה
 • הבנקים האירופאים מותאמים להשקעות גלובאליות

 

כיצד מפקחים על החשבון? ומהי "מוטת השליטה" שלנו?

פרמטר מרכזי ביותר בניהול תיק השקעות בחו"ל הינו "מוטת השליטה" (כיצד מתנהלת ההשקעה בפרקטיקה מבחינתנו).

לאחר שהחלטנו כי אנו מעוניינים לפתוח חשבון בבנק זר ולנהל תיק השקעות בחו"ל אנו ניגשים למלאכת הביצוע.

במהרה נגלה כי הפרקטיקה מורכבת יותר מהמודלים התיאורטיים וכי לבסוף אנו צריכים להתנהל מול גופים זרים אשר פועלים תחת יריעה רחבה של פרמטרים אשר חלקם שונים מהפרמטרים על פיהם פועלים הגופים הישראלים אותם אנו מכירים. רגולציה שונה, הבדלי תרבויות, שפה, מגוון מכשירי ההשקעה, פילוסופית ההשקעה, היבטי מיסוי, עלויות אחרות וכו', אלו הם רק חלק מהנושאים עליהם עלינו לתת את הדעת. בנוסף, עלינו לוודא כי תיק ההשקעות הזר משתלב היטב בניהול כלל נכסינו ומסייע לנו להגיע למטרה אותה הגדרנו.

להלן מס' דברים שכדאי לתת עליהם את הדעת לקראת פתיחת חשבון זר:

 • נזילות – קיימים בעולם מכשירים פיננסיים רבים ומגוונים בעלי רמות נזילות שונות. יש לוודא כי שיעור הנזילות בתיק ההשקעות מתאים לצרכינו
 • מבנה תיק ההשקעות ומגבלותיו – יש לוודא כי תיק ההשקעות מושקע באפיקי ההשקעות אותם מאשר הלקוח
 • עלויות – בבנקים הזרים ובעיקר באירופה, עלויות ניהול החשבון כוללות מגוון רב של עמלות שחלקן אינן נהוגות ו/או קיימות בישראל. רצוי ללמוד אותן ולפקח על גביה נאותה
 • "מוטת שליטה" – יש לוודא כי תיק ההשקעות מושקע במדיניות הנכונה ללקוח עם המגבלות הנכונות וכי הוא משתלב היטב בתיק הנכסים הכולל של הלקוח

הפיקוח על החשבון הזר נעשה בד"כ ע"י הגורמים הבאים:

 1. באופן עצמאי ע"י הלקוח
 2. באמצעות Family Office
 3. באמצעות בית השקעות מקומי המתמחה בשוקי חו"ל

 

למי עשוי להתאים תיק השקעות זר?

בשנים האחרונות קיימת מגמה ברורה של העלאת הסכום המינימלי לפתיחת תיק השקעות בקרב הבנקים הזרים,כאשר במרבית הגופים ניתן לפתוח תיק השקעות החל מסכום של מיליון דולר.

מומלץ כי תיק השקעות בחו"ל יהיה חלק מהמארג הכולל של נכסי הלקוח ויותאם ליתר השקעותיו.

סיכום

בשורה התחתונה, ניהול תיק השקעות בחו"ל עשוי להיות כדאי בעיקר בשל פיזור הסיכון והקטנת המתאם בין הנכסים המרכיבים את תיק הנכסים הכולל. הוצאת תיק השקעות אל מחוץ לגבולות מדינת ישראל עשויה להניב למשקיע יתרון נוסף בדמות רכישת מומחיות. אולם, חשוב לזכור כי תיק השקעות בחו"ל אינו בבחינת "מילת קסם" ואינו מתנהל מעצמו. אלו מבינינו שינקטו בצעדים הנדרשים להשקעה מעין זו ויקפידו על "מוטת השליטה" הראויה, יתכן ויוכלו להעניק לעצמם פוטנציאל ערך רב ולזכות ביתרונות האמורים.

אין באמור בחומר המצורף כדי להוות המלצה, הצעה או ייעוץ לרכוש או למכור ניירות ערך או מוצרים פיננסים אחרים, או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה בנייר ערך או במכשיר פיננסי מסוים, או הצעה או התחייבות אחרת כלשהי מטעם פרופאונד בית השקעות בע"מ (להלן: "פרופאונד"). בטרם החלטת רכישה , החזקה או מכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים, מומלץ בפני הלקוח לקבל ייעוץ אישי המתאים לצרכיו ומתחשב בנתוניו האישיים. פרופאונד הינה בעלת רישיון לניהול תיקים, כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995. וכחלק מפעולות השיווק שיינתנו ללקוח, עשויה פרופאונד להיות בעלת זיקה לחלק מן המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן ייעוץ, ופרופאונד אף עשויה להפיק טובות הנאה שונות מיצרנים ומנפיקים של אותם המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן הייעוץ. פרופאונד ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר למידע הכלול בחומר המצורף, לרבות לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שיגרם למאן דהוא בקשר עם השימוש במידע זה. כל הסתמכות על המידע הכלול בחומר המצורף הנה באחריותו הבלעדית של הלקוח.