השקעות אלטרנטיביות

בפרופאונד מנוהלות מספר קרנות גידור וקרנות חוב המיועדות למשקיעים מוסדיים ולמשקיעים פרטיים עתיר הון (High-net-worth individuals).

PROFOUND Industries and Technology LP

קרן גידור מסוג Multi Strategy המשלבת שלושה מימדי השקעה (לונג, שורט וניצול הזדמנויות). הקרן מתמקדת בהשקעה בחברות תעשיה, טכנולוגיה ונגזרותיהן ומיישמת גישת Bottom Up המתבססת על מחקר מעמיק וביצוע השקעות ערך. מטרת הקרן הינה השאת תשואה במצבי שוק משתנים תוך שימוש באסטרטגיות גידור לצורך הפחתת סיכון וניצול הזדמנויות על בסיס ניתוח פרטני של סיטואציות בשוק.

 
PROFOUND Long LP

PROFOUND LONG הינה קרן גידור השואפת להשיג ביצועים עודפים על פני מדד ה 150 SME. השקעות הקרן מבוססות על מחקר פרטני ומעמיק של חברות ציבוריות ושאיפה למיקוד בבחירת מניות ספציפיות בעלות שווי שוק נמוך ובינוני (Small-Mid Cap), תוך שימוש בגישת Bottom Up. הקרן עושה שימוש באסטרטגיות גידור שונות במטרה לשפר את יחסי הסיכון–סיכוי אל מול מדדי הייחוס הרלבנטיים.

Aliud Capital

Aliud Capital מבית פרופאונד הינה קרן המשקיעה בקרנות חוב שעיקר פעילותן בתחום הלוואות בעלות חוב בכיר.

הנתונים והמידע המובאים לעיל ניתנים כמידע כללי בלבד, ואין לראות בהם המלצה, הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים לעיל או הצעה או התחייבות כלשהי מטעם החברה ו/או השותפויות. ההשקעה בקרנות הינה על בסיס הצעה פרטית, ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של השותף הכללי, ובהתאם לתנאי הסכם שייחתם בין השותף הכללי לבין המשקיעים. מובהר כי השקעה כאמור טומנת בחובה סיכונים כמפורט בהסכמי הקרנות הרלוונטיים, וכן סיכונים נוספים הנובעים מחשיפה לניירות ערך. האמור לעיל לא מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכן אינו מהווה הצעה לציבור להשקעה בקרנות. השימוש במידע זה נעשה על אחריות הלקוח בלבד.