חדשות ואירועים

שחר סיני מונה לסמנכ"ל מכירות PROFOUND

 

שחר סיני, בן 38, נשוי+2 בעל תואר ראשון B.A במנע"ס ו- LL.B במשפטים מהמכללה למנהל, מחזיק ברישיון שיווק השקעות ורישיון עריכת דין.

לאחר כ- 10 שנים בהן מילא מגוון תפקידים במחלקת קשרי היועצים של קסם קרנות ETF, שחר יהיה אחראי על הקמתו וניהולו של מערך השיווק והקשר עם מערכת ההפצה הבנקאית, בבית ההשקעות.

שי אנגל ועודד שטרנברג הבעלים והמנכ”לים המשותפים של בית ההשקעות פרופאונד: "אנו מברכים את שחר על מינויו לתפקיד. המינוי מהווה עבורנו צעד נוסף בדרך להנגשת הידע והיכולות שלנו מקהל הלקוחות עתירי ההון, גם לציבור הרחב וליועצי ההשקעות בבנקים. האתגר הוא גדול, אולם, אנחנו מאמינים שבעוד מספר שנים פרופאונד תהיה שחקן דומיננטי גם בשוק הקרנות".

אין באמור בחומר המצורף כדי להוות המלצה, הצעה או ייעוץ לרכוש או למכור ניירות ערך או מוצרים פיננסים אחרים, או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה בנייר ערך או במכשיר פיננסי מסוים, או הצעה או התחייבות אחרת כלשהי מטעם פרופאונד בית השקעות בע"מ (להלן: "פרופאונד"). בטרם החלטת רכישה , החזקה או מכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים, מומלץ בפני הלקוח לקבל ייעוץ אישי המתאים לצרכיו ומתחשב בנתוניו האישיים. פרופאונד הינה בעלת רישיון לניהול תיקים, כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995. וכחלק מפעולות השיווק שיינתנו ללקוח, עשויה פרופאונד להיות בעלת זיקה לחלק מן המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן ייעוץ, ופרופאונד אף עשויה להפיק טובות הנאה שונות מיצרנים ומנפיקים של אותם המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן הייעוץ. פרופאונד ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר למידע הכלול בחומר המצורף, לרבות לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שיגרם למאן דהוא בקשר עם השימוש במידע זה. כל הסתמכות על המידע הכלול בחומר המצורף הנה באחריותו הבלעדית של הלקוח.