חדשות ואירועים

כנס בנושא "ניהול השקעות גלובאלי ללקוחות פרטיים עתירי הון"


פרופאונד בית השקעות, מלון הילטון ת"א, יוני 2015

בחודש יוני 2015, נערך כנס בנושא ניהול השקעות גלובאלי ללקוחות פרטיים עתירי הון. מטרת הכנס הייתה להביא בפני המשתתפים מגוון רחב של רעיונות ונקודות להתייחסות בנושאים שונים, שעשויים לעניין את קהל המשתתפים בבואם לבצע תכנון הון אישי ו/או משפחתי.
במסגרת הכנס, נדונו סוגיות שונות כגון: מיסוי בינלאומי, העברה בין דורית, מבנים משפטיים לניהול ההון המשפחתי, הצגת בנקים זרים באירופה, מגמות מאקרו כלכליות עולמיות ועוד.

בכנס לקחו חלק פעיל אנשי מקצוע מומחים בתחומם הן מטעם פרופאונד בית השקעות והן במסגרת הרצאות אורח.

השתתפו:
  • הנהלת פרופאונד והשותפים המייסדים שי אנגל ועודד שטרנברג
  • פרופ' אמיר ברנע – יו"ר הוועדה הכלכלית המייעצת, פרופאונד בית השקעות
  • Mr. Jean-Sylvain Perrig – מנהל השקעות ראשי, Union Bancaire Privée, UBP SA שוויץ
  • מנהלי הדסק הישראלי – Union Bancaire Privée, UBP SA שוויץ
  • עו"ד יפעת גינסבורג, מייסדת משרד גינסבורג ושות'
  • אודי סגל, כתב מדיני בכיר חדשות ערוץ 2

במסגרת הרצאתו של Mr. Jean-Sylvain Perrig, התקיימה סקירה מקיפה של המגמות המאקרו כלכליות בעולם, תוך התייחסות לסיכונים והזדמנויות באפיקי השקעה שונים, ונוכח התנודתיות המאפיינת את המטבעות המובילים בעולם בימים אלו.

הרצאתה של עו"ד גינסבורג, כללה סוגיות אודות חשיבות מיפוי ההון המשפחתי, היבטי מיסוי ועיזבון, תוך הצגת מבנים משפטיים מורכבים לניהול הון משפחתי, כחלק מתכנון העברה בין דורית ללקוחות עתירי הון. התקיימה סקירת סוגי הנכסים הפטורים ממס עזבון אמריקאי לישויות השונות ופירוט אודות החשיבות וההשלכות המשפטיות של מיקום הנכסים בעת הפטירה ואודות המשמעויות של Foreign Account Compliance Tax Act (FATCA) למשקיעים יחידים וחברות המוגדרים US person תחת כללי המיסוי של ה-IRS רשות המסים האמריקאית.

הכנס נחתם בהרצאת העשרה של מר אודי סגל, בנושא סיכונים והזדמנויות בישראל בעידן משתנה. בין היתר התייחס סגל לאיום האירני בתקופת הסייבר, לארגון החמאס ומנהרות ההברחה ולתלות של ישראל בארה"ב.

לפרטים אודות הכנסים הבאים, ניתן לפנות למשרדי פרופאונד 03-5665660

אין באמור בחומר המצורף כדי להוות המלצה, הצעה או ייעוץ לרכוש או למכור ניירות ערך או מוצרים פיננסים אחרים, או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה בנייר ערך או במכשיר פיננסי מסוים, או הצעה או התחייבות אחרת כלשהי מטעם פרופאונד בית השקעות בע"מ (להלן: "פרופאונד"). בטרם החלטת רכישה , החזקה או מכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים, מומלץ בפני הלקוח לקבל ייעוץ אישי המתאים לצרכיו ומתחשב בנתוניו האישיים. פרופאונד הינה בעלת רישיון לניהול תיקים, כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995. וכחלק מפעולות השיווק שיינתנו ללקוח, עשויה פרופאונד להיות בעלת זיקה לחלק מן המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן ייעוץ, ופרופאונד אף עשויה להפיק טובות הנאה שונות מיצרנים ומנפיקים של אותם המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן הייעוץ. פרופאונד ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר למידע הכלול בחומר המצורף, לרבות לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שיגרם למאן דהוא בקשר עם השימוש במידע זה. כל הסתמכות על המידע הכלול בחומר המצורף הנה באחריותו הבלעדית של הלקוח.