חדשות ואירועים

כנס "הקצאת נכסים ואסטרטגיית השקעות לשנת 2016 והלאה"


פרופאונד בית השקעות, מלון הילטון ת"א, מרץ 2016


בחודש מרץ 2016, התקיים כנס פרטי מטעם החטיבה הבינלאומית לעושר הפיננסי (International Wealth Management) של בנק ההשקעות האמריקאי Morgan Stanley עבור לקוחות PROFOUND בכנס נכחו אנשי המקצוע והנהלת PROFOUND בית השקעות, מנהלים בכירים ומנהלי תכנון הון פיננסי (CFP) מבנק ההשקעות Morgan Stanley, לקוחות, קולגות ועוד.

במסגרת האירוע, הוצגה פעילותו הענפה של בנק ההשקעות Morgan Stanley, הוצגו מוצרים ושירותים אותם מספק הבנק ללקוחות כשירים וגופים מוסדיים וניתן דגש על שיתוף הפעולה ההדוק עם PROFOUND בית השקעות מזה כעשור.

הרצאת האורח היתה של Mr. David Martin Darst בנושא "הקצאת נכסים ואסטרטגיית השקעות לשנת 2016 והלאה"

Mr. Darst שימש במשך 17 שנים כ- Managing Director והאסטרטג הראשי של Morgan Stanley Wealth Management ובמסגרת תפקידו היה האחראי על הקצאת הנכסים ואסטרטגיית ההשקעות בחברה. החל משנת 2014 משמש Mr. Darst כיועץ בכיר וכחבר וועדת השקעות של חטיבת ניהול העושר הגלובלית ב- Morgan Stanley.
Mr. Darst כתב 11 ספרים בנושאים שונים הקשורים לניהול השקעות והקצאת נכסים.

האירוע נחתם בארוחת ערב אינטימית ומשותפת לכל משתתפי האירוע.

לפרטים אודות הכנסים הבאים, ניתן לפנות למשרדי פרופאונד 03-5665660

אין באמור בחומר המצורף כדי להוות המלצה, הצעה או ייעוץ לרכוש או למכור ניירות ערך או מוצרים פיננסים אחרים, או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה בנייר ערך או במכשיר פיננסי מסוים, או הצעה או התחייבות אחרת כלשהי מטעם פרופאונד בית השקעות בע"מ (להלן: "פרופאונד"). בטרם החלטת רכישה , החזקה או מכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים, מומלץ בפני הלקוח לקבל ייעוץ אישי המתאים לצרכיו ומתחשב בנתוניו האישיים. פרופאונד הינה בעלת רישיון לניהול תיקים, כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995. וכחלק מפעולות השיווק שיינתנו ללקוח, עשויה פרופאונד להיות בעלת זיקה לחלק מן המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן ייעוץ, ופרופאונד אף עשויה להפיק טובות הנאה שונות מיצרנים ומנפיקים של אותם המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן הייעוץ. פרופאונד ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר למידע הכלול בחומר המצורף, לרבות לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שיגרם למאן דהוא בקשר עם השימוש במידע זה. כל הסתמכות על המידע הכלול בחומר המצורף הנה באחריותו הבלעדית של הלקוח.