חדשות ואירועים

מפגשי "שולחן עגול" של פרופאונד בית השקעות בשיתוף עם בנק ההשקעות השוויצרי UBP


אוקטובר 2018

בחודש אוקטובר 2018, נערכו מפגשי "שולחן עגול" בנושא ניהול השקעות גלובאלי ללקוחות פרטיים עתירי הון. מטרת המפגשים הייתה להביא בפני המשתתפים מגוון רחב של הזדמנויות השקעה מבית היוצר של פרופאונד ו- UBP,וכן הכוונה בנושאים השונים העשויים לעניין את קהל המשתתפים בבואם לבצע תכנון ופיזור נכסים.
במסגרת המפגש, נדונו הזדמנויות השקעה שונות וחדשות בתחום ההשקעות האלטרנטיביות: DIG- Direct Investment Group, Hedge Funds UBP`s, והתקיימה סקירה של מגמות מאקרו כלכליות עולמיות.

בכנס לקחו חלק פעיל אנשי מקצוע מומחים בתחומם הן מטעם פרופאונד בית השקעות והן מטעם בנק ההשקעות UBP.

במפגשים, נהנו המוזמנים בית היתר מהרצאה מאקרו כלכלית של מר אביאל אזואלוס – מנהל מחלקת השקעות בפרופאונד ומהרצאות שונות שהועברו ע"י אנשי המקצוע השונים של UBP.

במסגרת הרצאתו של Mr. Norman Villamin – CIO at UBP , התקיימה סקירה מקיפה של המגמות המאקרו כלכליות בעולם, תוך התייחסות לסיכונים והזדמנויות באפיקי השקעה השונים נוכח מדיניות הסחר האמריקאית והשפעות גאופוליטיות כאלו ואחרות המאפיינות את התקופה. בנוסף, קיבלו המשקיעים הסבר מקיף על פלטפורמת ההשקעות החדשה המעניקה ללקוחות הבנק יכולת להשקיע בנכסים ריאליים ולבסוף התקיימה הרצאה בנושא קרן הגידור של הבנק. ההרצאות לוו בארוחת ערב.

לפרטים אודות הכנסים הבאים, ניתן לפנות למשרדי פרופאונד 03-5665660

אין באמור בחומר המצורף כדי להוות המלצה, הצעה או ייעוץ לרכוש או למכור ניירות ערך או מוצרים פיננסים אחרים, או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה בנייר ערך או במכשיר פיננסי מסוים, או הצעה או התחייבות אחרת כלשהי מטעם פרופאונד בית השקעות בע"מ (להלן: "פרופאונד"). בטרם החלטת רכישה , החזקה או מכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים, מומלץ בפני הלקוח לקבל ייעוץ אישי המתאים לצרכיו ומתחשב בנתוניו האישיים. פרופאונד הינה בעלת רישיון לניהול תיקים, כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995. וכחלק מפעולות השיווק שיינתנו ללקוח, עשויה פרופאונד להיות בעלת זיקה לחלק מן המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן ייעוץ, ופרופאונד אף עשויה להפיק טובות הנאה שונות מיצרנים ומנפיקים של אותם המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן הייעוץ. פרופאונד ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר למידע הכלול בחומר המצורף, לרבות לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שיגרם למאן דהוא בקשר עם השימוש במידע זה. כל הסתמכות על המידע הכלול בחומר המצורף הנה באחריותו הבלעדית של הלקוח.