חדשות ואירועים

אתה מפזר ומפזר, אבל זה לא עוזר…!

יועץ: האם אתה מודע למשמעות העצומה שיש לנושא "פיזור" נכסיך?

משקיע: בוודאי שאני מודע לכך ואכן נכסיי מפוזרים בצורה נאותה.

יועץ: מה הסיפור? מדוע בכלל לבצע "פיזור"?

משקיע: "לא לשים את כל הביצים בסל אחד". אילו יקרה משהו לנכס אחד, עדיין יהיה לי את הנכס השני.

יועץ: בעיקרון זה נכון. אבל בתנאי שלא קיימת קורלציה רבה בין נכסיך השונים. כלומר, האם תרחיש כלכלי כזה או אחר באמת לא ישפיע על רוב נכסיך?

משקיע: בוודאי. יש לי חשבונות בשני בנקים ישראלים, אני עובד עם היועץ בבנק כבר שנים ומשקיע במגוון ני"ע. וזה עוד לא מספיק, אני גם עובד עם 3 מנהלי תיקים שונים.

יועץ: ומה עם נכסים ריאלים? היכן נמצאים נכסיך הריאלים?

משקיע: פרט לבית משפחתי יש לי גם דירה להשקעה, רכשתי אותה לאחרונה כי "הנדל"ן לא מפסיק לעלות".

יועץ: ונכסים פנסיוניים?

משקיע: יש לי קופת גמל וקרן השתלמות. גם הם מנוהלים במקומות שונים. אכן! יש לי "פיזור" נאות.

יועץ: ובכן, מבלי להיכנס לפרטי פרטים במסגרת אפיון פיננסי קצר מעין זה, התשובה היא: לא נכון! אין לך "פיזור" כלל ועיקר! ה"פיזור" אותו הינך מבצע בעמל רב, הינו "פיזור טקטי" בלבד. לתרחיש כלכלי מקומי קיצוני, תהיה השפעה מכרעת על כלל נכסיך! לא רק שרוב נכסיך מוחזקים באמצעות בנקים ישראלים וחברות ישראליות, ניתן להעריך במידה רבה של וודאות, שגם רוב ניירות הערך שלך הם בעלי זיקה ישראלית כזו או אחרת ויושפעו באופן מובהק מהמשק הישראלי בכללותו.

משקיע: אבל אני לא אומר למנהלי התיקים מה להחזיק. אני בכלל לא מתערב להם.

יועץ: נכון, אתה לא מתערב להם. אבל בכל זאת, הם מחזיקים הרבה מאוד נכסים זהים. מדוע? ראשית, משום שהם נמדדים באופן שוטף על התשואה ולכן ימנעו עד כמה שניתן מ "לעשות טעויות". ושנית, משום שהיצע המכשירים הפיננסיים בבורסה הישראלית, בכל זאת מוגבל. הם אמנם יבצעו "פיזור" מסוים באמצעות חשיפה לשווקים הגלובלים, אולם "פיזור" זה הוא בבחינת "פיזור טקטי" שרחוק מכדי להרחיק אותך מהמטרה שכלל נכסיך לא ינועו באותו הכיוון בעת תרחיש כלכלי מקומי קיצוני!

משקיע: בכל זאת. יש חשיפה מסוימת לחו"ל.

יועץ: נכון יש חשיפה מסוימת. אולם היא מועטה מדי ובעייתית מדי בשני מובנים עיקריים. האחד: האם לא יותר הגיוני לתת למנהלי השקעות "זרים" לנהל את החלק ה"זר" בתיק ההשקעות ולמנהלים הישראלים לנהל את החלק הישראלי? והשני: נכסיך עדיין מוחזקים במוסד ישראלי כגון חברת ביטוח ו/או בנק ישראלי כזה או אחר.

משקיע: שטויות. מה כבר יכול לקרות לבנק ישראלי גדול בישראל?

יועץ: על זה כבר אפשר להתווכח. אבל ברגע זה הדיון כבר אינו על "פיזור". עברנו לדיון על "מה יהיה אם"? ואגב, לשאלתך. אנא ראה לינק מצ"ב: The Marker 11.3.2015

משקיע: וואו! לא ידעתי שזה כזה רציני.

יועץ: אנחנו עוסקים כאן רק בדברים רציניים. סך נכסיך אשר עמלת עליהם כל חייך הם עניין רציני מאוד. יתרה מכך, חלה עליך חובה כלכלית ומוסרית כלפי הדורות הבאים לדאוג ל"פיזור אסטרטגי" ראוי.

משקיע: או.קיי. הבנתי. אז מה הלאה? מה זה "פיזור אסטרטגי"? מה עושים?

יועץ: נוקטים בשלושה שלבים חשובים:

  • א- קוראים את המאמר המלא בנושא ה"פיזור – Diversification"
  • ב- מבינים ומפנימים ש"פיזור אסטרטגי" פירושו לנהל ולהחזיק נכסים בחו"ל. בחו"ל? כן, בחו"ל! זו זכותך האזרחית וחובתך המוסרית
  • ג- פונים לאיש מקצוע שיבצע זאת עבורך

שי אנגל – פרופאונד בית השקעות בע"מ

אין באמור בחומר המצורף כדי להוות המלצה, הצעה או ייעוץ לרכוש או למכור ניירות ערך או מוצרים פיננסים אחרים, או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה בנייר ערך או במכשיר פיננסי מסוים, או הצעה או התחייבות אחרת כלשהי מטעם פרופאונד בית השקעות בע"מ (להלן: "פרופאונד"). בטרם החלטת רכישה , החזקה או מכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים, מומלץ בפני הלקוח לקבל ייעוץ אישי המתאים לצרכיו ומתחשב בנתוניו האישיים. פרופאונד הינה בעלת רישיון לניהול תיקים, כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995. וכחלק מפעולות השיווק שיינתנו ללקוח, עשויה פרופאונד להיות בעלת זיקה לחלק מן המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן ייעוץ, ופרופאונד אף עשויה להפיק טובות הנאה שונות מיצרנים ומנפיקים של אותם המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן הייעוץ. פרופאונד ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר למידע הכלול בחומר המצורף, לרבות לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שיגרם למאן דהוא בקשר עם השימוש במידע זה. כל הסתמכות על המידע הכלול בחומר המצורף הנה באחריותו הבלעדית של הלקוח.