חדשות ואירועים

פרופאונד ואינטר ישראל מקימות קרן השקעות לנדל"ן מניב

ינואר 2017


הקרן תגייס בשלב הראשון 50-70 מיליון שקל לרכישת הנכסים המניבים הראשונים.

בית ההשקעות פרופאונד מקים קרן השקעות בתחום הנדל"ן המניב יחד עם חברת ייעוץ הנדל"ן אינטר ישראל. הקרן המשותפת פועלת לגיוס 50-70 מיליון שקל לרכישת הנכסים המניבים הראשונים. ההשקעה תהיה רק בנכסים מניבים ורק באזורי ביקוש, בשיעורי מינוף לא גבוהים, כדי לצמצם את רמת הסיכון.

שי אנגל, מייסד ומנהל השקעות ראשי בפרופאונד: "זיהינו את הרצון והצורך, הן מצד מנהלי ההשקעות, והן מצד הלקוחות, לגוון את תיקי ההשקעות של הלקוחות בהשקעה בנדל"ן עסקי. הקושי היה טמון בכך שהשקעה בנדל"ן עסקי מציבה בפני המשקיע הבודד רף השקעה גבוה מידי. יחד עם אינטר ישראל, גיבשנו פתרון ייחודי, התפור למידותיהם של מרבית המשקיעים".

אופק גבאי, שותף ומנהל מחלקת ההשקעות באינטר ישראל: "מדובר על אפיק השקעה נוסף, אשר ראוי כי יהווה נתח מסוים בתיקי ההשקעות של הלקוחות. מניסיוננו, בהשקעה בנדל"ן עסקי קיים פוטנציאל תשואה גבוה לצד רמת סיכון נמוכה באופן יחסי. אנחנו מתכוונים להשקיע רק בנכסים מניבים ורק באזורי הביקוש, בשיעורי מינוף לא גבוהים, כדי לצמצם עוד יותר את רמת הסיכון. נתמקד בנכסים בהיקף 20-80 מיליון שקל, היקפים שנמצאים 'מתחת לרדאר' של מרבית הגופים המוסדיים".

לפרטים נוספים אודות קרנות השקעה פרטיות ניתן לפנות למשרדינו בטל' 03-5665660
 
אין באמור בחומר המצורף כדי להוות המלצה, הצעה או ייעוץ לרכוש או למכור ניירות ערך או מוצרים פיננסים אחרים, או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה בנייר ערך או במכשיר פיננסי מסוים, או הצעה או התחייבות אחרת כלשהי מטעם פרופאונד בית השקעות בע"מ (להלן: "פרופאונד"). בטרם החלטת רכישה , החזקה או מכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים, מומלץ בפני הלקוח לקבל ייעוץ אישי המתאים לצרכיו ומתחשב בנתוניו האישיים. פרופאונד הינה בעלת רישיון לניהול תיקים, כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995. וכחלק מפעולות השיווק שיינתנו ללקוח, עשויה פרופאונד להיות בעלת זיקה לחלק מן המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן ייעוץ, ופרופאונד אף עשויה להפיק טובות הנאה שונות מיצרנים ומנפיקים של אותם המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן הייעוץ. פרופאונד ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר למידע הכלול בחומר המצורף, לרבות לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שיגרם למאן דהוא בקשר עם השימוש במידע זה. כל הסתמכות על המידע הכלול בחומר המצורף הנה באחריותו הבלעדית של הלקוח.