חדשות ואירועים

לכתבה המקורית באתר כלכליסט

> www.calcalist.co.il

PROFOUND בית השקעות
ניהול הון גלובלי ללקוחות פרטים עתירי הון


דלק רכב תחת גיל אגמון: חברה ציבורית שמתנהלת בעמימות של חברה פרטית

רכשה את ורידיס והקפיצה דרמטית את המינוף. הרכישה מהווה סטיה מהותית מפעילותה המסורתית של חברת.

אנו סבורים שכאשר חברה ציבורית הנוקטת בממשל תאגידי ראוי, מבצעת מהלך כה אסטרטגי שיתכן שיוביל לשינוי המיקוד התפעולי שלה בעשור הבא, היא תתקשר את המהלך לציבור השותף בחברה.

טור אורח בכלכליסט מאת: מיכאל בן יעקב, אנליסט בכיר ומנהל קרנות בPROFOUND בית השקעות

לכתבה המקורית באתר כלכליסט לחץ כאן

אין באמור בחומר המצורף כדי להוות המלצה, הצעה או ייעוץ לרכוש או למכור ניירות ערך או מוצרים פיננסים אחרים, או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה בנייר ערך או במכשיר פיננסי מסוים, או הצעה או התחייבות אחרת כלשהי מטעם פרופאונד בית השקעות בע"מ (להלן: "פרופאונד"). בטרם החלטת רכישה , החזקה או מכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים, מומלץ בפני הלקוח לקבל ייעוץ אישי המתאים לצרכיו ומתחשב בנתוניו האישיים. פרופאונד הינה בעלת רישיון לניהול תיקים, כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995. וכחלק מפעולות השיווק שיינתנו ללקוח, עשויה פרופאונד להיות בעלת זיקה לחלק מן המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן ייעוץ, ופרופאונד אף עשויה להפיק טובות הנאה שונות מיצרנים ומנפיקים של אותם המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן הייעוץ. פרופאונד ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר למידע הכלול בחומר המצורף, לרבות לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שיגרם למאן דהוא בקשר עם השימוש במידע זה. כל הסתמכות על המידע הכלול בחומר המצורף הנה באחריותו הבלעדית של הלקוח.