חדשות ואירועים

 

PROFOUND בית השקעות
ניהול הון גלובלי ללקוחות פרטים עתירי הון

מהו פיזור סיכונים אסטרטגי וכיצד הוא יכול לתרום להשקעה שלכם?


בסביבת הריבית הנמוכה כיום רבים שואלים עצמם היכן כדאי להשקיע ואיך נכון לעשות זאת. לדברי שי אנגל, מנהל השקעות ראשי ב-PROFOUND בית השקעות, הדרך המיטבית להשקיע היא באמצעות פיזור נכסים. "כבר מגיל צעיר מלמדים אותנו לא לשים את כל הביצים בסל אחד וכך גם בהשקעות – ראוי לפזר נכסים פיננסיים במקומות שונים על מנת להפחית סיכונים". הפיזור יכול להתבצע לא רק בין נכסים, בנקים ומוצרים שונים בישראל, אלא גם בחו"ל.

על שאלות אלו ואחרות בסדרת כתבות בשיתוף עם עיתון "גלובס".

 
כתבה שניה בסידרה:

צפו: מהו פיזור נכסים ואיך להשקיע בדרך זו?

אין באמור בחומר המצורף כדי להוות המלצה, הצעה או ייעוץ לרכוש או למכור ניירות ערך או מוצרים פיננסים אחרים, או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה בנייר ערך או במכשיר פיננסי מסוים, או הצעה או התחייבות אחרת כלשהי מטעם פרופאונד בית השקעות בע"מ (להלן: "פרופאונד"). בטרם החלטת רכישה , החזקה או מכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים, מומלץ בפני הלקוח לקבל ייעוץ אישי המתאים לצרכיו ומתחשב בנתוניו האישיים. פרופאונד הינה בעלת רישיון לניהול תיקים, כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995. וכחלק מפעולות השיווק שיינתנו ללקוח, עשויה פרופאונד להיות בעלת זיקה לחלק מן המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן ייעוץ, ופרופאונד אף עשויה להפיק טובות הנאה שונות מיצרנים ומנפיקים של אותם המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן הייעוץ. פרופאונד ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר למידע הכלול בחומר המצורף, לרבות לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שיגרם למאן דהוא בקשר עם השימוש במידע זה. כל הסתמכות על המידע הכלול בחומר המצורף הנה באחריותו הבלעדית של הלקוח.