חדשות ואירועים

לכתבה המקורית באתר גלובס

www.globes.co.il

PROFOUND בית השקעות ניהול הון גלובלי ללקוחות פרטים עתירי הון

כיצד לקוחות פרטיים עתירי הון מנהלים את כספם?
  • האם צרכי לקוח פרטי עתיר הון, זהים לצרכי לקוח רגיל המנהל תיק השקעות פשוט?
  • כיצד לבנות תכנית אסטרטגית ארוכת טווח לנכסיי הפיננסיים וכיצד להציב מטרות ברורות להשגתה?
  • האם עליי לעסוק בסוגיות מיסוי בנכסיי הפיננסיים? העברה בין דורית?
  • פיזור טקטי או פיזור גלובלי? מה ההבדל?
  • האם לפתוח חשבון בחו"ל או לרכוש ני"ע ונכסים פיננסיים זרים מהחשבון שלי בישראל?
  • על שאלות אלו ואחרות בסדרת כתבות בשיתוף עם עיתון "גלובס".
כתבה ראשונה בסדרה:
עשרות אלפי משפחות בישראל מוגדרות כיום כעתירות הון, כלומר כאלה שמחזיקות בהון נזיל של מיליון דולר ויותר. הצצה אל מאחורי הקלעים של בית השקעות המנהל נכסים למשפחות עתירות הון בישראל. צפו בוידאו
אין באמור בחומר המצורף כדי להוות המלצה, הצעה או ייעוץ לרכוש או למכור ניירות ערך או מוצרים פיננסים אחרים, או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה בנייר ערך או במכשיר פיננסי מסוים, או הצעה או התחייבות אחרת כלשהי מטעם פרופאונד בית השקעות בע"מ (להלן: "פרופאונד"). בטרם החלטת רכישה , החזקה או מכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים, מומלץ בפני הלקוח לקבל ייעוץ אישי המתאים לצרכיו ומתחשב בנתוניו האישיים. פרופאונד הינה בעלת רישיון לניהול תיקים, כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995. וכחלק מפעולות השיווק שיינתנו ללקוח, עשויה פרופאונד להיות בעלת זיקה לחלק מן המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן ייעוץ, ופרופאונד אף עשויה להפיק טובות הנאה שונות מיצרנים ומנפיקים של אותם המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן הייעוץ. פרופאונד ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר למידע הכלול בחומר המצורף, לרבות לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שיגרם למאן דהוא בקשר עם השימוש במידע זה. כל הסתמכות על המידע הכלול בחומר המצורף הנה באחריותו הבלעדית של הלקוח.