עבודות מחקר

דלק רכב- מחפשים דלק חדש

במבט מעמיק - משולחנו של אנליסט - מרץ 2018
מאת: מיכאל בן יעקב, אנליסט בכיר ומנהל קרנות. מחלקת המחקר – פרופאונד בית השקעות בע"מ

בדצמבר 15, רכשה חברת פרוטרום הישראלית, אחת מהיצרניות הגדולות בעולם בתחום תמציות הטעם, את חברת ויברג האוסטרית בסכום של – 130 מ' דולר בעסקה הגדולה בתולדותיה עד אז. פרוטרום, רוכשת סדרתית, שרכישות מהוות חלק מהאסטרטגיה הבסיסית שלה לצורך צמיחה וחדירה לטריטוריות או תחומים נוספים, פרסמה תמצית תוצאות כספיות של ויברג ב- 2015 ו- 2014, שחררה לעיתונות הודעה המפרטת את ההגיון העסקי של העסקה כפי שצוטט מאת המנכ"ל ומתווה דרכה, מר אורי יהודאי, ואף הגדילה לעשות וקיימה שיחת ועידה מלווה במצגת שפורסמה באתר ה'מאיה' אל מול קהילת משקיעי שוק ההון, וזאת על מנת להסביר את דרכה העסקית, וכיצד ויברג משתלבת באסטרטגיה ובחזון העסקי.

ביוני 16 רכשה חברת דלתא את פעילות המותגים Ella Moss, for all Mankind ו- Splendid מקונצרן VF ב- 120 מ' דולר ברכישה הכי גדולה של דלתא בתקופתו של המנכ"ל והבעלים מר אייזיק דבאח. פורסמההודעה לעיתונות בה המנכ"ל הסביר את ההגיון העסקי, והוצגו נתונים כספיים לשנים 2014 ו- 2015. כמו כן, קיימה החברה שיחת ועידה עם המשקיעים אשר לוותה במצגת הכוללת בין היתר את ההגיון העסקי, כיצד המותגים משתלבים במודל העסקי והחזון ואף ניתנו הנחות פרופורמה לפעילות המשותפת.

במרץ 18, דלק רכב רוכשת את השליטה (70%) בחברת OCM , חברת החזקות המחזיקה בקבוצת ורידיס תמורת 992 מ' ₪ (סביב 285 מ' דולר) ולבטח מהרכישות הגדולות שביצעה החברה (לשם השוואה, רכישת קמור מוטורוס, יבואנית ב.מ.וו ו-מיני, התבצעה תמורת 235 מ' ₪). לטעמי, החברה הוציאה הודעה טכנית בעלת ניסוח משפטי מסובך באתר ה'מאיה', ו….נאדה. בהודעה נאמר כי הרכישה מהווה חלק מהתוכניות להרחיב את מגוון תחומי פעילותה מתוך כוונה להרחיב את מנועי צמיחת החברה לטווח הארוך וכי לדעת החברה, העסקה מהווה הזדמנות עסקית המאפשרת לה לחדור לתחומי פעילות חדשים אשר להערכת החברה, הינם בעלי פוטנציאל צמיחה משמעותי אשר פירותיה יבואו לידי ביטוי בעיקר בטווח הארוך.

למען הגילוי הנאות אציין כי ההודעה כוללת הסבר לגבי פעילויות וארידיס (איכות הסביבה, התפלת מים, ייצור חשמל ופתרונות אנרגיה) ותמצית התוצאות הכספיות שלהן לשנת 2016 (סך נכסים, התחיבויות והון, וכן הכנסות של כ- 890 מ' ₪, ebitda של כ- 227 מ' ₪ ורווח תפעולי של כ- 113 מ' ₪, פער המרמז כי קיימות הפחתות גדולות אך ללא מידע נדרש להערכתי אודות ההקבלה להשקעות הנדרשות בעסק). חוצמזה, זהו.

לא מצאתי גילוי נוסף לתוצאות כספיות בעבר, לא מצאתי הסבר מפורט להגיון העסקי )הרי ברור לעין כל שמדובר בסטיה חדה מתחום יבוא הרכב) ולא מצאתי הודעה לעיתונות שמסבירה את הכיווון החדש, מה הפוטנציאל שהנהלת דלק רכב רואה בתחום או איזה יתרון ניהולי או תפעולי הם יכולים להביא לחברה. לא פחות חשוב, אין גם התיחסות לכך שהחברה הולכת לשנות אופיה מחברה הממוקדת בתחום יבוא הרכב במגוון קטגוריות, לחברת אחזקות בעלת שתי זרועות: האחת זרוע יבוא רכב והשניה זרוע בעלת אופי פרויקטלי – תפעולי עם שלל פעילויות. החברה אינה מעוניינת להפגש או לתקשר עם שוק ההון ובהתאם אין הרחבה מעבר לגילוי הבסיסי (להערכתי הצנועה) שניתן באתר ה'מאיה'. לטעמי מדובר כאן בממשל תאגידי בעייתי בהקשר של חברה ציבורית הנסחרת בבורסה, שכן בעלי מניות המיעוט אינם מקבלים מידע איכותני וכמותי המאפשר להם לנתח את העסק בו הם מושקעים (ויתרה מזו, בו הם שותפים), וודאי כשמדובר בשינוי כה מהותי בחייה העסקיים של החברה. אני סבור שלא מן הנמנע כי חוסר שקיפות זה פוגע בשווי החברה.

לכאורה, ניתן אולי להניח כי הון המניות שלOCM נרכש ברמת מכפילים סביב 12- 15 וזאת בהתאם להנחות מינוף כאלו ואחרות בקבוצת וארידיס שתגזורנה רווח נקי נגזר סביב 60 – 85 מ' ש"ח (הגבול הגבוה תחת ההנחה שאין מינוף, הגבול הנמוך תחת הנחת חוב סביב 1 מיליארד ₪). אולם כאן מגיעים הסייגים..

המחסור בכמות הנתונים ויותר מזה המחסור באיכותם של הנתונים הנדרשים (הגיון וחזון עסקיים, אסטרטגיה, קיומה/אי קיומה של סינרגיה, כיוון ניהולי נדרש, היכן הפוטנציאל לראית ההנהלה, הסיבות למכירת וארידיס, האם המספרים מייצגים או שחלה הדרדרות ב- 2017?, מהו שיעור המינוף בחברה שנרכשה ומה המינוף הרצוי להערכת ההנהלה? ואולי מדובר בהזדמנות נהדרת לנוכח פוטנציאל צמיחה אדיר בתחום וכו') מעקרים מתוכן את השאלה ההשקעתית שכן לטעמי, מבחינת המשקיע הסביר, כבר אין מדובר בהשקעה אלא בספקולציה.

בהתאם אני סבור שראוי לנו להתייחס לסיטואציה הזו על פי המלצתו של גדול המשקיעים, וורן באפט:

בהשקעות, להבדיל מבייסבול, לא חייבים להכות בכל כדור. לפחות לטעמי, כאן מדובר בכדור לא רלוונטי.

אין באמור בחומר המצורף כדי להוות המלצה, הצעה או ייעוץ לרכוש או למכור ניירות ערך או מוצרים פיננסים אחרים, או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה בנייר ערך או במכשיר פיננסי מסוים, או הצעה או התחייבות אחרת כלשהי מטעם פרופאונד בית השקעות בע"מ (להלן: "פרופאונד"). בטרם החלטת רכישה , החזקה או מכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים, מומלץ בפני הלקוח לקבל ייעוץ אישי המתאים לצרכיו ומתחשב בנתוניו האישיים. פרופאונד הינה בעלת רישיון לניהול תיקים, כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995. וכחלק מפעולות השיווק שיינתנו ללקוח, עשויה פרופאונד להיות בעלת זיקה לחלק מן המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן ייעוץ, ופרופאונד אף עשויה להפיק טובות הנאה שונות מיצרנים ומנפיקים של אותם המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן הייעוץ. פרופאונד ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר למידע הכלול בחומר המצורף, לרבות לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שיגרם למאן דהוא בקשר עם השימוש במידע זה. כל הסתמכות על המידע הכלול בחומר המצורף הנה באחריותו הבלעדית של הלקוח.