עבודות מחקר

על התממשות תחזיות ותרחישים- רכישת בנק דקסיה

במבט מעמיק - משולחנו של אנליסט - ספטמבר 2018

מאת:
מחלקת המחקר – פרופאונד בית השקעות בע"מ

משקיעים יקרים, הפעם נדבר על תופעה יוצאת דופן: התממשות תחזיות או כפי שאחד מזקני שוק ההון נוהג לומר: 'לפעמים המציאות מהירה מכל תחזית'. אנו הראשונים שנודה כי הננו שייכים לזן המתקשה באספקת תחזיות, במיוחד באלו הנוגעות לעתיד, אך הנה, באופן די אקראי, ראינו התממשותו של תרחיש ואפלו לשביעות רצוננו כמשקיעים

במה עסקינן?
בחודש מאי דיווחנו לכם על הסאגה הבלתי גמורה של נסיונות בנק ירושלים לרכוש את דקסיה. אז כמו בלא מעט אגדות וסיפורים, הקטן מתאמץ ומתאמץ ולפתע בא הגדול ולוקח לו את הכדור, או במקרה דנן והנה בא דיסקונט ו'חטף' את העסקה מתחת לאף ..
קיצורו של סיפור ארוך: על רקע הצעת הרכישה של דקסיה, ניתחנו את המצב וראינו כי קיים אינטרס משותף לכל הגורמים להתממשותה של העסקה: לבנק הנרכש (דקסיה) לבנק הרוכש ולבעלי המניות.

נזכיר כי דקסיה כבר שנים ממוצבת מצוין בקרב רשויות מקומיות, עם קשרים רבי שנים ומנגנון שיודע לעבוד ביעילות יחסית מול רשויות אלו הודות להתמקדותו בתחום והשענותו על סניף אחד בלבד שנותן שירותים לכל הרשויות בארץ.
על רקע חסרונות לקוטן, 'סובל' דקסיה מריכוזיות לווים גדולה הנמדדת ביחס לגודל ההון שלו. על מנת להצליח ולחלק אשראי החזיק דקסיה עודפי הון גבוהים מהנדרש (למעשה, כיום מדובר בכ- 300 מ' ₪ יותר מהנדרש לו). מיזוג עם בנק גדול יותר, פותר בעיה זו והבנק הממוזג יוכל לצמוח בשיעורים דו ספרתיים, ואפילו לחלק חלק מההון העודף כדיבידנד שכן הלוואה שבעבר נחשבה כגדולה (וכל הלוואה שהיא 10% מהון הבנק נחשבת לגדולה. במקרה של דקסיה טרום המיזוג, מדובר בהלוואות שהן מעל ל- 66 מ' ₪), לא תחשב כזו כיום. מיזוג עם מרכנתיל פירושו כי גם הלוואות בסדרי גודל של כ- 300 מ' ₪ ללווה בודד לא תספרנה תחת 'מגבלת לווים' ולכן ברור כי הבנק יוכל להאיץ צמיחתו.
האם המיזוג הינו בשורה חיובית מבחינת דקסיה ובעלי מניותיה ?
מחיר המניות עלה בעקבות הצעת הרכישה ולכן הבשורה חיובית, אולם נודה על האמת כי סברנו שכל מחיר עד 1.5 על הון דקסיה (קרי שווי של עד 1 מד' ₪ ) הינו שווי ראוי בזכות עודפי ההון המוחזקים בדקסיה ויכולות הצמיחה הגבוהות יותר של דקסיה במסגרת הבנק הממוזג.
 

סיכומו של תהליך: ניתוח תרחיש של רכישת בנק דקסיה הסתמן ככדאי עבור כל הגורמים, השקענו בהתאם במנית דקסיה ונהננו מעליית ערך על רקע העסקה. על הדרך, בזכות אחזקתנו בדיסקונט זכינו גם כאן לתשואה חיובית

אין באמור בחומר המצורף כדי להוות המלצה, הצעה או ייעוץ לרכוש או למכור ניירות ערך או מוצרים פיננסים אחרים, או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה בנייר ערך או במכשיר פיננסי מסוים, או הצעה או התחייבות אחרת כלשהי מטעם פרופאונד בית השקעות בע"מ (להלן: "פרופאונד"). בטרם החלטת רכישה , החזקה או מכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים, מומלץ בפני הלקוח לקבל ייעוץ אישי המתאים לצרכיו ומתחשב בנתוניו האישיים. פרופאונד הינה בעלת רישיון לניהול תיקים, כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995. וכחלק מפעולות השיווק שיינתנו ללקוח, עשויה פרופאונד להיות בעלת זיקה לחלק מן המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן ייעוץ, ופרופאונד אף עשויה להפיק טובות הנאה שונות מיצרנים ומנפיקים של אותם המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן הייעוץ. פרופאונד ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר למידע הכלול בחומר המצורף, לרבות לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שיגרם למאן דהוא בקשר עם השימוש במידע זה. כל הסתמכות על המידע הכלול בחומר המצורף הנה באחריותו הבלעדית של הלקוח.